ZAPP糖浆(200ML)

卢比200.00
可用性: 缺货
由阿育吠陀星球完成

大小(每单位):200毫升。

用法用量:每天1至2茶匙,每天3次,用饮用水。

描述

Zapp糖浆包含天然草药,草药碱和盐,如Pashanbhed,Punarnava,Mustak,Kulattha,Ushir,Apamarg,Gokhru,Varun,Makoya,Karchoora,Yavkshar,Shwet parpati,Suvarchika和Saindhava等。