HEMOCLIN糖浆(200ML)

卢比165.00
可用性: 缺货
由阿育吠陀星球完成

大小(每单位):200毫升。

用法用量:每天3次,每次2至3茶匙,加饮用水。

描述

Hemoclin糖浆包括Nimbtwak,Unnab,Parpat,Sharpunkha,Mundi,Khair chhal,Harar,Rakta chandan,Mehendi,Idrayan,Daruharidra,Sanaya,Haridra,Brahmdandi,Chraita和Gulab等。